Uppehållstillstånd

Söker du uppehållstillstånd? Söker du arbetstillstånd? Kontakta oss på Advokatfirman Alnashi för att få hjälp och rådgivning i migrationsärenden.

Asyl

Vid behov av skydd och vid asylansökan är det viktigt att begära ett offentligt biträde från Advokatfirman Alnashi. Vi har gedigen erfarenhet inom asylrätten och har hjälpt stor mängd asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige. Genom firmans mångkulturalitet har vi insikt i din särskilda situation och förståelse för dina skyddsbehov. Vi övervakar era rättigheter och erbjuder er kvalificerad rådgivning i varje stund. Kostnaderna för ett offentligt biträde betalas fullständigt av staten.

 

Arbetstillstånd

Funderar du på att införa arbetskraft från länder utanför Europeiska Unionen? Vill du personligen arbeta som anställd i Sverige? Vill du driva ett eget företag i Sverige? Oavsett vilket behov du är av kan vi på Advokatfirman Alnashi hjälpa dig. Det är av vikt för oss att du erbjuds professionell och tidseffektiv hjälp i din särskilda situation.

 

Anknytning

Har du familjen kvar i hemlandet och vill ansöka om familjeåterförening? Har du ingått ett registrerat partnerskap, eller är du gift eller sambo med någon som bor i Sverige? Vid dessa situationer kan du eller din familj ha rätt till att få uppehållstillstånd i Sverige.