Brott

Har du blivit utsatt för brott? Är du misstänkt för ett brott? Kontakta oss på Advokatfirman Alnashi för att få hjälp och rådgivning i brottmål

Brottsoffer

Har du blivit utsatt för brott? Det är många gånger svårt att prata om det brott man utsatts för, och många gånger vet man inte hur man ska ta sig till för att gå vidare som brottsoffer.  Vi på Advokatfirman Alnashi kommer i alla lägen att tillvarata dina rättigheter som brottsoffer i din situation. Vi värnar om att du ska få fullständig rättvisa i brottet du utsatts för.

 

Misstänkt

Är du misstänkt för ett brott? Skälen till varför du är misstänkt kan vara grundade såväl som ogrundade. Som misstänkt befinner du dig i en komplicerad och allvarlig ställning. Vi på Advokatfirman Alnashi kommer att försvara dina rättigheter som misstänkt i din situation. Vi värnar om att dina rättigheter inte inskränks eller begränsas.