Kvalificerade juridiska tjänster till våra klienter

Arbetet med att hjälpa klienterna pågår kontinuerligt. Att se varje klient för den person hon eller han är, med sina särskilda behov, är vår främsta uppgift. Varje person är unik och det gäller även deras ärende och behov av juridiska tjänster. Advokatfirman Alnashi kan därför erbjuda dig det du söker.

Vilka är vi?

Vi är en allmänpraktiserande byrå med specialistkunskaper inom humanjuridik. Advokatfirman Alnashi excellerar särskilt i migrationsrätt, familjerätt och brottmål. Vi är en av få humanjuridiska byråer i Stockholm som erbjuder juridisk rådgivning på mer än sex olika språk.

Rättsområden

 • Familj

  Familj

  Befinner du dig i en familjerättslig tvist? Kontakta oss på Advokatfirman Alnashi för att få hjälp och rådgivning i familjerättsliga frågor. LÄR MER
 • Uppehållstillstånd

  Uppehållstillstånd

  Söker du uppehållstillstånd? Söker du arbetstillstånd? Kontakta oss på Advokatfirman Alnashi för att få hjälp och rådgivning i migrationsärenden. LÄR MER
 • Brott

  Brott

  Har du blivit utsatt för brott? Är du misstänkt för ett brott? Kontakta oss på Advokatfirman Alnashi för att få hjälp och rådgivning i brottmål. LÄR MER

  Varför välja oss?

  Vi använder oss av ledorden insikt, effektivitet och engagemang. Som klient kan du finna trygghet i att vi med insikt i din situation effektivt utför vårt uppdrag med absolut engagemang.

  Insikt

  Vi har en djup förståelse för dina individuella behov

  Effektivitet

  Vi har förmågan att skyndsamt och verkningsfullt utföra vårt uppdrag

  Engagemang

  Vi kommer tillvarata dina rättigheter utifrån din unika situation

  Träffa våra experter

  Våra begåvade advokater och jurister arbetar hårt för att med sin expertis ge råd till våra klienter.

  Brottmål (offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn), Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU)

  Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn).

  Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn).

  Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn).

  Wid Zakarneh

  Sekreterare